Vykort

Ett drygt tiotal nya vykort finns att titta på i mappen Nytillkomna vykort!

Nytt blogginlägg om planerna på total förändring av Stortorget, läs mer här!

Gamla vykort från Katrineholm

 

Här hittar du cirka 800 gamla vykort över Katrineholm, ungefär 80% av alla som producerats. De är samlade områdesvis. Tumnagelns bildtext talar om vad vykortet avbildar. Oftast är det en gatuadress, men ibland namnet på byggnaden, t ex Gröna Kulle eller Järnvägsstationen. Där många kort avser samma byggnad eller område har dessa ibland särskilts med fotograferingsriktningen, t ex SV Järnvägsstationen. Ibland förekommer också en inledande siffra (Torget, Kyrkan, Kullbergska huset) som anger fotograferingsriktningen, eller ett väderstreck. Man förstår nog systemet om man prövar sig fram. Namngivningen är inte helt konsekvent utöver adress eller namn, ibland finns fotoåret angivet, ibland inte.

 

Ett litet särskilt problem är flygfotona som kan täcka flera geografiska områden. Jag har försökt sortera in dem i det område som bilden i första hand täcker, men det kan vara lite osäkert. Alltså kan det vara idé att titta i flera områden om man vill se en viss flygbild. Samma problem uppkommer med vissa utsiktsbilder, t ex från vattentornet. Man kan ha bruk för viss fantasi!

 

Jag har för närvarande 1 bild som jag inte kan lokalisera, alla tips om var den kan vara ifrån emottages tacksamt! Jag har också några bilder som sagts vara från Katrineholm, men där jag känner mig osäker på om de är det. Dessa bilder publicerar jag dock tills vidare inte.

 

Vykort är intressanta inte bara som historiska dokument. Vad korten avbildar säger också något om vad man velat visa upp och vad man kunde förvänta sig att den fanns en marknad för. Det har varierat med åren, naturligtvis. Korten avbildar ofta något där det fanns många mer eller mindre tillfälliga "gäster" (sjukhuset, skolorna, järnvägsstationen, Folkets Park) eller särskilt anmärkningsvärda byggnader eller platser (stadsparken, Kullbergska huset). Vilken kategori torget tillhör kan man fundera på, liksom tingshuset. En hel del kort kan man verkligen undra över varför de framställts (en lerig gata med några enkla hus). De här tankarna kan man ha med sig när man tittar på korten, även om man mest är nyfiken på hur det såg ut förr.

 

När korten är tagna finns det ibland indikationer på, väldigt tydligt är det när tryckåret är angivet. Ibland får man gå på stämpeln på frimärket; kortet är minst så gammalt. Men alla kort har inte frimärken, och alla stämplar är inte läsliga. Vad korten avbildar kan säga en hel del. Stilen, kvaliteten, vilka byggnader som finns och inte finns osv. Jag har inte systematiskt tidsbedömt korten, även om det finns en del sådana uppgifter.

 

Jo, och så är det kanske bäst att jag nämner att det finns några få fotografier med som inte är vykort. Jag tycker att de kan ha visst intresse så de får hänga med.

 

Mycket nöje! Och undrar du över något så hör av dig!

 

 

Roger

Välkommen att ta del av vykorten!

Hur gör man nu?

 

Kartorna ovan är enbart till för att visa områdesindelningen. Genom att klicka på dem kan man se dem i lite förstorat skick. Och genom att klicka på texten för respektive område nedan kommer man till en sida med alla vykort i det området.

Copyright © Kattneholm.se All Rights Reserved