Torget

Torget

För Torget har jag tillämpat ett system att ange fotoriktningen som ett sätt att sortera bilderna. 01 står för NNO, 02 NO, 03 ONO, 04 O, 05 OSO, 06 SO, 07 SSO, 08 S och så vidare till 16 som alltså betyder riktning mot N. OBS att det bara är riktningen som sorteras på detta sätt, det har inget med motivet att göra. Med väderstrecken menar jag egentligen riktningarna på gatorna, vilka i det närmaste överensstämmer med väderstrecken.

Copyright © Kattneholm.se All Rights Reserved