Lantbruksutställningen -04

Kommer ni ihåg den? Inte? I och för sig var det 1904, men det var ju ändå en av samhällets riktigt stora begivenheter, så det är väl synd om den glöms bort. Alltså påminner vi lite om den. Hjelmberg har på ett alldeles utmärkt sätt beskrivit hur utställningen kom till och August Kullbergs roll i det hela. Uppenbarligen var utställningen ett marknadsföringsevent, syftande till att visa upp hans verksamhet men också hans person. Det var ingen slump att hans palats, får man väl nästan kalla det, stod klart samma år. Men jag lämnar allt det intressanta om innehållet i utställningen, förarbetena mm åt sidan och fokuserar på geografin. Så klart!

Utställningsområdet låg i huvudsak norr om Bondegatan, öster om Vattugränd, väster om Bievägen och till 100 m norr om Stensättersgatan. Det här blir ju nästan obegripligt så vi tittar på en karta istället.
LU 04 utan text-kompr
Kartan är baserade på kommunens stadskarta från 1986, en utmärkt karta som jag använt mig mycket av. Därav kulspetskladdet i vänstra delen.

Informationen jag lagt på kommunens karta kommer från en affisch som gör reklam för utställningen och som jag fotat av på kommmunarkivet. På kartan ovan kan man se byggnader, vägar och annat med röda siffror. Siffrorna står för:
1 Godtemplarhuset (Utställn. & Administration)
2 Hufvudentreen
3 Hufvudrestaurangen
4 Smörgåsrestaurang N:r 1
5 Estrad med vattentorn
6 Pressens Kiosk och Telefon
7 Musikpaviljongen
8 Industri- och Handtverksföreningens Villa
9 Grönkvists Mek. Verkst:s Paviljong
10 Andra Kl. Restaurang
11 Smörgåsrestaurang N:r 2
12 Jakthyddan
13 Event. Skytteutsställning
14 Plats för Enskild Paviljong
15 Väg till Slöjdutställningen (syns inte på kartan, lär ha varit Gersnäsgatan)

Man kan se några ljusbruna ovaler. Det är uppvisningsplatser för nötkreatur (de två mindre) och hästar (den stora). De faluröda rektanglarna symboliserar djurstallar, och de ljusgula är andra byggnader, de flesta nämnda i förteckningen ovan.

Naturligtvis finns det en del frågetecken, inget allvarligt. 1904 ägde alltså utställningen rum, och kartan kan ha gjorts året före. 1907 genomfördes ett ägoutbyte i trakten och en karta upprättades som omfattar det här området. Bara tre år senare alltså. Det finns likheter och skillnader mellan den kartan och kartan på affischen. Båda kartorna har med huvudrestaurangen (nr 3), Industri- och hantverksföreningens villa (nr 8), den finns för övrigt kvar än idag, och en del av vägarna. Gersnäs allé förstås, men även en del av de mindre vägarna.
Men det finns en skillnad när det gäller vägen som går alldeles väster om Skolgatan och norrut för att böja av österut. Den går på 1907 års karta påtagligt längre österut. Övriga vägar stämmer bra. Skulle man verkligen ha lagt om just den vägen? Varför då? Och övriga vägar stämmer ju. Sen finns det några byggnader med på 1907 års karta som inte är med på 1904 års, och det kan ju vara helt naturligt. Samhället växte ju.
En del av de nya byggnaderna ser ut som ekonomibyggnader, långsmala saker som inte finns med på senare kartor. Det är väl egentligen ett hus som sticker ut, det är inte med på 1904 års karta men på 1907 års. På Gersnäsgatans östra sida, mitt emellan Bondegatan och Stensättersgatan, ligger ett hus som byggdes i nationalromantisk stil, en riktig Ackzell-villa. Det lär ha kallats pepparkakshuset. Huset finns med på en del vykort, och det fanns kvar rätt länge, i nästan 60 år. 1963 byggdes det nuvarande hyreshuset på platsen och då var det kört för pepparkakshuset.
En annan stilla reflektion man kanske kan tillåta sig är att det inte kan ha varit någon liten insats att bygga upp ett sådant här utställningsområde. Och att ta hand om det efteråt. Vad hände med alla djurstallar och smörgåsrestauranger? Vetenskapen har inte svar på alla frågor. Än.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>