Rädda Stortorget!

Bygg inte ett nytt hus på Stortorget!

Planeringsarbete för att utveckla Stortorget pågår. Ett påtagligt inslag i det arbetet är att placera ett bostadshus på torget, för att utgöra ett landmärke för staden och skymma utsikten mot järnvägen från torget. Jag anser att det är en dålig idé, av bl a följande skäl:

Det brukar inte bli bra när hus byggs för att bli landmärken. Det ställer mycket höga krav på den arkitektoniska kompetensen, och det som gjorts i Katrineholm de senaste decennierna inger inte förtroende att vi lyckas engagera tillräckligt god kompetens. Det är stor risk att något byggs som snarast får stå som monument över den politiker som bär ansvaret för missgreppet. Illa för politikerns eftermäle, men, vilket är värre, ett elände invånarna måste leva länge med. Man kan också formulera det hela som ”Vilket problem är det som ska lösas med huset”? Och är det nya huset bästa lösningen på problemet?

Ibland hävdas att Stortorget är för stort, att det är problemet som ska lösas. Jag menar att storleken i sig har begränsad betydelse. Det är förhållandet mellan storleken och de aktiviteter som ska rymmas som är relevant. Och då kan jag tycka att det inte är ett problem att torget är för stort, utan att det är för lite aktiviteter på torget. När vi har den internationella marknaden här, eller när restaurangtältet står där, upplevs inte torget som stort. Alltså, jobba mer för mer aktiviteter!

Det skadar Katrineholms själ. Katrineholms ursprung och ”reason for existence” är järnvägen. Så var det en gång och är det fortfarande, tänk logistikcentrum och pendlingen. Vi hatälskar järnvägen som delar staden men ger oss grunden för tillvaron. Järnvägen ska inte gömmas bakom ett hus, det är helt i sin ordning att vi har utsikt mot den från stadens hjärta. Och apropå hjärta…

Man experimenterar inte hur som helst med ett hjärta. Torget är Katrineholms mest centrala plats, här möts kommunikationer, politik, kultur och handel. Torget tillhör oss Katrineholmare. Här finns gamla hus, en gammal fontän och annat som berör oss. Alla har minnen förknippade med torget. Greja inte lättvindigt med det, då blir vi som bor här irriterade.

Dessutom, torget är utpekat som ett riksintresse för kulturvården. Motiveringen har mycket att göra med sambandet med järnvägen. Är det i överensstämmelse med riksintresset att bryta sambandet?

Enligt envisa rykten kommer fontänen att ryka för att ge plats åt det nya huset och allt annat spännande som ska bli till. Fontänen är torgets centrum, och den ska vara kvar. Jag vill även i fortsättningen kunna sätta mig på dess kant och äta en glass. Det vore väl ytterst märkvärdigt om inte en duktig arkitekt klarade av att förnya torget (så mycket det behöver ske) med bevarad fontän?

Jag känner mig ganska säker på att vi som bor här inte längtar efter ett nytt stort hus på torget som totalt förändrar det. Ta gärna bort murarna, och säkert kan det göras mer för att utveckla torget. Men gå mycket varsamt fram, och förstör inte stadens själ.

Det är snart val. En detaljplan är under utarbetande. Ett beslut om en detaljplan är ett beslut som politikerna tar. Så då undrar jag, hur ställer sig de politiska partierna till husbygget?

2 reaktion på “Rädda Stortorget!”

 1. hejsan

  är så bra skrivet av dej. undrar om det finns någon namn lista att skriva på att stoppa husbygget på torget

  Med vänlig hälsning kerstin

  1. Hej!

   Tack för de orden! Nej, jag känner inte till någon namnlista, men beroende på om och vilken reaktion som kan tänkas komma från de som makten haver så kanske vi måste ordna en sådan. Ett alternativ kan ju vara att samla namn för att kräva en folkomröstning. Jag tror det är bra om fler skriver insändare, och kanske också skriver direkt till politikerna. All slags opinionsyttring är väl bra, inte minst för demokratin! Hjälper inget annat får vi gå dit och kedja fast oss vid något.

   Roger

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>