Lantmäterism

Lantmäteri hit och dit

 

Lantmäteriverksamheten har (främst) handlat om framställning av kartor och landets indelning i fastigheter. På den här webbplatsen kommer jag att komma in på både och, så brett och djupt som jag får lust till.

Har du frågor eller påståenden du vill rikta till mig kan du göra det nedan.